Klaudia Koczorowska | mgr fizjoterapii i Instruktor pływania niemowląt

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Specjalizuje się w terapii niemowląt i dzieci starszych. W swojej pracy korzystam z metod i koncepcji stosowanych na całym świecie : NDT Bobath, Metoda Prechtla, PNF, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, The S-E-T concept.

Moją pasją jest pływanie w wodach zimnych (temp. wody 0-5 °C) Dla przyjemności pracuję z gliną. Moim jednym z największych sukcesów zawodowych jest stworzenie produktu medycznego, ortezy tułowia Thera Body. Orteza tułowia Thera Body jest przeznaczona dla niemowląt i dzieci z nieprawidłowym rozkładem napięcia mięśniowego. Często wykorzystuje ją w terapii fizjoterapeutycznej.

Przebieg dotychczasowych szkoleń i kursów:

 • 2003 – Kurs Podstawowy The S-E-T Concept sling exercise therapy
 • 2003- Zajęcia szkoleniowe Metody Ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone I st.
 • 2004- Neuromobilizacje w terapii manualnej
 • 2004- Zajęci szkoleniowe Metody Ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone II st.
 • 2004- Neuromobilizacje w terapii manualnej
 • 2006- Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo
 • 2006- Fitball news- szkolenie na piłkach
 • 2009- Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • 2012- Kurs terapia neurorozwojowa NDT Bobath
 • 2012- Integracja odruchów dynamicznych i posturalnychh wg metody dr Svietlany    Masgutovej cz.I
 • 2012- Integracja odruchów dynamicznych i posturalnychh wg metody dr Svietlany Masgutovej cz.II
 • 2012-Szkolenie: Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 2013- Kurs Podstawowy Halliwick 
 • 2013- Kurs Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą.
 • 2013- Kurs podstawowy Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • 2014- Kurs zaawansowany Improving the funcioning of children with cerebral palsy in even life 
 • 2015- Kurs kinezjotaping 
 • 2015- Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu z elementami reumatologii
 • 2016- Kurs Prechtla
 • 2017- Evidence-based current research applied in the Bobath NDT concept when treating infants and young children
 • 2017- Instruktor rekreacji ruchowej z zakresu nauki pływania niemowląt
 • 2018- Zaburzenia ze spektrum autyzmu- nowe kryteria diagnostyczne, nowe wyzwania
 • 2018- Kurs NDT Bobath Baby
 • 2019 Nowe podejście do terapii deformacji stopy
 • 2019 Rozwój ortopedyczny tułowia i kończyn dolnych