Psycholog Anna Badaszek


W pierwszych latach dzieciństwa kształtują się zręby charakteru wpływające na emocjonalne funkcjonowanie człowieka przez resztę życia. Istotny jest sposób towarzyszenia dziecku w różnych fazach rozwoju, aby stało się wartościowym wrażliwym, szczęśliwym człowiekiem i jednocześnie radziło sobie ze stresującymi zdarzeniami w codzienności.


Korzyści Konsultacji Psychologicznej

W trakcie konsultacji z psychologiem mogą dowiedzieć się  Państwo m.in.:

  • co sprzyja zdrowemu rozwojowi rodziny, a co może przeszkodzić
  • jakie zmiany mogą i powinny pojawiać się w rodzinie na poszczególnych etapach jej rozwoju
  • o granicach w rodzinie …..„jedno ciało, oddzielne osoby”….

 A także o możliwościach radzenia sobie z własną złością i bezsilnością, aby zachować dobry kontakt z dzieckiem oraz  jak rozumieć tzw. trudne zachowania i jak wzmocnić u dziecka zachowania, na których nam zależy.


O mnie


Jestem przede wszystkim praktykiem, od 26 lat zajmuję się niesieniem pomocy psychologicznej rodzicom i dzieciom. Moją ofertę konsultacji psychologicznych kieruję do rodziców z dziećmi do 10 roku życia.


Moje Doświadczenie

W 1993 roku ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Staż odbywałam na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na Oddziale Leczenia Nerwic w Komorowie.

Uzyskałam uprawnienia pedagogiczne oraz trenerskie do prowadzenia treningów psychologicznych oraz warsztatów psychologicznych (Studium Treningu Grupowego w Krakowie) , uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka – podstawy metody integracji sensorycznej(V.Maas), metoda terapii wielozmysłowej Delacato (Fundacja ”Synapsis” w Warszawie), kurs specjalistyczny „Dysleksja Rozwojowa- teoria, diagnoza,terapia”.

Ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapii Integracyjnej w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie -w paradygmacie fenomenologiczno – egzystencjalnym z elementami kierunków: systemowego, psychodynamicznego oraz metody Gestalt.

W obszarze edukacji, swoim długoletnim doświadczeniem dzielę się ze studentami uczelni- UG, aktualnie EUH-E,.

Informacje


Informuję, że nie wystawiam opinii psychologicznych do urzędów i innych instytucji.